Екзаменаційний білет № 4

1234

Інститут культури і мистецтв

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Спеціальність: Декоративно-прикладне мистецтво (Художня кераміка).

Дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва.

Екзаменаційний білет № 1

1. Образотворчі мистецтва та їх місце в системі видів мистецтва. Первісна образотворча діяльність та її особливості.

2. Методика викладання образотворчого мистецтва як галузь педагогіки.

3. Методика виконання випускної роботи в матеріалі.

Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності Протокол № 9 від 16 березня 2011 року.

Завідувач кафедри: Екзаменатори:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Інститут культури і мистецтв

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Спеціальність: Декоративно-прикладне мистецтво (Художня кераміка).

Дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва.

Екзаменаційний білет № 2

1. Мистецтво Давньої Греції: періодизація, характеристика основних видів мистецтва..

2. Зміст освіти з курсу „Образотворче мистецтво” в сучасній загальноосвітній школі.

3. Методика виконання випускної роботи в матеріалі.

Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності Протокол № 9 від 16 березня 2011 року.

Завідувач кафедри: Екзаменатори:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Інститут культури і мистецтв

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Спеціальність: Декоративно-прикладне мистецтво (Художня кераміка).

Дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва.

Екзаменаційний білет № 3

1. Мистецтво Давнього Єгипту.

2. Роль позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва в загальній системі естетичного виховання школярів. Завдання, форми та методи позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва.

3. Методика виконання випускної роботи в матеріалі.

Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності Протокол № 9 від 16 березня 2011 року.

Завідувач кафедри: Екзаменатори:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Інститут культури і мистецтвОсвітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Спеціальність: Декоративно-прикладне мистецтво (Художня кераміка).

Дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва.

Екзаменаційний білет № 4

1. Мистецтво Давнього Риму.

2. Історія розвитку методів навчання малюванню в зарубіжних країнах (від первісної епохи до ХХ ст.)

3. Методика виконання випускної роботи в матеріалі.

Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності Протокол № 9 від 16 березня 2011 року.

Завідувач кафедри: Екзаменатори:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”


7971774245027835.html
7971852481623848.html
    PR.RU™