РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:

= . (Р.1)

де qбуд – тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються згідно з положеннями СНиП 2.04.05;

m – коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається згідно з табл.Р1;

Fj – площа внутрішньої поверхні j-й зовнішньої огороджувальної конструкції, м2;

K - кількість зовнішніх огороджувальних конструкцій у приміщенні;

Bj – коефіцієнт теплопоглинання, Вт/(м2 . К), внутрішньою поверхнею j-й зовнішньої огороджувальної конструкції приміщення, що визначається за формулою:

, (Р.2)

де Yв – коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огородження, Вт/(м2 . К), визначається за Р.2 – Р.3;

αв – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 · К), що приймається згідно з додатком Е.

Таблиця Р.1 - КОЕФІЦІЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТЕПЛОВІДДАЧІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Тип опалення m
Водяне опалення будівель з безперервним обслуговуванням Опалення з використанням малотеплоємних приладів: а) нагрівання приладів опалення на протязі 18 год, з перервою - 6 год б) нагрівання приладів опалення на протязі ­12 год, з перервою ­ 12 год в) нагрівання приладів опалення на протязі 6 год, з перервою 18 год Поквартирне водяне опалення (час обслуговування 6 год) Пічне опалення теплоємними печами під час топлення їх один раз на добу: - товщина стінок печі у 1/2 цегли - товщина стінок печі у 1/4 цегли 0,1 0,8 1,4 2,2 1,5 від 0,4 до 0,9* від 0,7 до 1,4*
Примітка * Менше значення m відповідає масивним печам, більше – менш масивним легким печам. При топці печей 2 рази на добу величину m треба зменшувати у 2,5 - 3 рази для печей з товщиною у 1/2 цегли, та у 2-2,3 рази - при товщині у 1/4 цегли.

Р.2 Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулами

а) у разі, коли (внутрішній) шар огороджувальної конструкції має теплову інерцію D≥ 1, то

Yв = s1, (Р.3)

б) якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1<1, а першого і другого шарів конструкції D1+D2≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні розраховується за формулою:

(Р.4)

де R1, s1, s2 – термічний опір та коефіцієнти теплозасвоєння відповідно, першого та другого шарів;

в) якщо теплова інерція перших n шарів конструкції D1+D2+…+Dn<1, а теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+Dn+1≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні потрібно визначати з урахуванням коефіцієнтів теплозасвоєння n шарів за формулами для n-го шару

(Р.5)

для i-го шару (i=n-1, n-2, …1)

; (Р.6)

Для термічно неоднорідних шарів конструкції потрібно визначати середній коефіцієнт теплозасвоєння матеріалом цього шару sср, Вт/(м2·К), за формулою:

(Р.7)

s1, s2,…,sn, – коефіцієнти теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт/(м2·К);

F1, F2,…,Fn – площі, що займають окремі матеріали по поверхні шару, м2.

Р.3. Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею світлопрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

. (Р.8)

де RΣс – опір теплопередачі світлопрозорої конструкції, м2·К/Вт, приймається на підставі результатів випробувань, за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1-99) акредитованими лабораторіями або за результатами теплових розрахунків конструкції за додатком М.
7967694375922017.html
7967737176938577.html
    PR.RU™